web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Алармна конзола и пакети

 

Дел од системот на куќната автоматика ПАМЕТНА КУЌА, може да биде и интегриран интелигентен алармен систем, со дојава, симулација на присуство кога куќата е празна и активирање на автоматизираните апарати во случај на алармна состојба (дојава на одредени телефонски броеви, хитна помош.....).

База или основа за овие подсистеми се алармните конзоли и пакети:

• HOMEGUARD™
• SAFEGUARD™
• TOTALGUARD™

    

Зависност од снагата и врстата на уредот користиме

 

Safeguard
систем на куќа автоматика ПАМЕТНА КУЌА често е и бежичен алармен систем SAFEGUARD™ на холандскиот производител MARMITEK

 

Homeguard
Homeguard, алармен систем, телефонска дојава, безбедност, далечински управувач KR21 аларм, totalguard, safeguard, дојава, телефонска дојава, провала

Totalguard
totalguard, safeguard, homegaurd, алармен систем, телефонска дојава, безбедност, далечински управувач KR21 аларм, дојава, телефонска дојава, провала

 
     
  Принт
   
 
     
Design by MediaDotCom