web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Филтри

 

Во базната конфигурација на системот обавезно треба да се предвидат три филтери/вкрстувачи, кој ги поставуваме на дин шината во разводната табла.Трите филтера по димензија зафаќаат простор за 6 осигурачи во разводната табла.    

Зависност од снагата и врстата на уредот користиме

 

FD10 филтер
филтер, fd10, фаза, RST, X10, осигурач, вкрстувач на фази.

 
   
     
  Принт
   
 
     
Design by MediaDotCom