web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Микромодули

 

Микромодулите се адресабилни извршни елементи на системот на куќна автоматика ПАМЕТНА КУЌА кој уклучуваат, исклучуваат и димуваат ( расвета) на автоматизираните уреди.


Намалени во димензија во однос на стандардните, проектирани се за вградување во кутија ( дозна) во прекидачот, така да не го нарушуваат проектираниот интериерски склад и дизајн на постоечката галантерија на перкидачи.Микромодулите примаат извршни команди преку постоечката ел.инсталација на 220V по X10 протокол така да секој модул контролира еден уред или една група на расвета.Секој микромодул се адресира со две адреси-адреса со ознака на букви од абецеда (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M.N,O,P) , и адреса на уредот со броеви (1-16).Вкупен број на адреси на системот е 256.Во зависност од снагата и врстата на уредот кој го контролираме користиме две врсти на микромодули.

LW12 микромодул за контрола на расвета и уреди, со снага до 250W, со вградени електронски уреди. AW12 микромодули за контрола на уреди до 3600W.
Двете врсти на микромодули се идентични по димензија.
За специфични технички потреби и решенија, користиме уште две врсти на специјални микромодули:
LWM1 (2 way) микромодул кој освен што прима и извршува команди , пренесува команди на други микромодули кој контролираат расвета.
AWM1 (2way) микромодул кој освен што прима и извршува команди , пренесува команди на други микромодули кој контролираат расвета.
За микромодули кој контролираат уреди, потребно е да се обезбеди нула во прекидачката кутија

 

Во зависност од снагата и врстата на уредот кој го контролираме користиме:

 

LW12 микромодули за контрола на расвета
микромодули, модули, димување, LW, AW, X10, паметна куќа, адреса, управување

 

AW12 микромодули за контрола на уреди
микромодули, модули, димување, LW, AW, X10, паметна куќа, адреса, управување

 
 
  Принт
   
 
     
Design by MediaDotCom