web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Модули


Системот на куќна автоматика ПАМЕТНА КУЌА во својата стандардна варијанта е составен од модули, таканаречени LEGO™ принцип. LEGO™ принципот му овозможува на корисникот едноставно надградување на системот, а исто така и преместување на комплетниот систем во друг стамбен простор. Како и кај LEGO™ монтажата и демонтажата на системот е максимално поедноставена, а корисникот мозе сам да учествува во креирање на својот систем во склад на своите потреби и можности. Со ова се постигнува 100% искористуванје и економско-техничко оптимизирање на системот за потполна отвореност и флексибилност на системот за надоградување (upgrade) во склад за идните потреби на корисникот. Оваа предност посебно доага до израз имајќи во предвид дека до сега корисниците се сретнале исклучиво со затворени системи со многу малку мозности за оптимизација и персонализацијана системот, каде мораа да платат висока цена и покрај малиот степен на искористеност на системот
.

 
Микромодули X10 Контролери X10 Приемници Примопредајници
       
 
Сензори Филтри Алармни конзоли
       
 
  Принт
 
   
 
     
Design by MediaDotCom