web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Примопредајници

 

Во системот на куќна автоматика ПАМЕТНА КУЌА, користиме примопредајници кои примаат радиофреквентен сигнал од 433,92MHz од далечинскиот управувач и ги претвараат во дигитален управувачки X10 сигнал кој го праќаат кроз ел.инсталација 220V i 50Hz.


Најчесто го користиме промопредајникот TM13 а кога е потребно и телефонско управување употребуваме телеконтролер SC9000 во кој е интегрисан примопредаен уред.

 
    

Зависност од снагата и врстата на уредот користиме

 

TM13 примопредајник
X10,управување,далечинско управување, TM13, примопредајник, радио.

 
 

SC9000 управувачка конзола
X10, управување,далечинско управување, TM13, примопредајник, радио, SC9000алармна централа, примопредајник,управувачка конзола,телефонска алармна централа,управување со куќната автоматика,активирање на автоматизираните уреди, сирена, телефонска дојава, зонирање

   
     
  Принт
   
 
     
Design by MediaDotCom