web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Уравување со гаражни врати, капии и рампи

 

Во системот ПАМЕТНА КУЌА успешни ги интегрираме постоечките или новите подсистеми за даечинско управување со гаражни врати,капии и рампи

Капиите и гаражните врати ги управувамесо даечински управувач KR22, додека за управување на рампите развивме додатен подсистем за контрола преку мобиен телефон. Системот функционира така што логиката на рампата кога ке прими позив од број кој се наога во базата на податоци, го препознава бројот,го одбива позивот( не прави трошок ) и ја отвара рампата.на најавените посетители предходно им се внесува бројот во базата и се дефенира време до кој број се наоѓа во базата.

    

Се користат следните модули

KR22 далечински управувач
KR22 е далечински управувач кој најчесто го користиме за управување од автомобил на капијата, гаражните врати, надворешна расвета, светло во гаража и рампа.

 
  Принт
 
   
 
Design by MediaDotCom