web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

Уравување со мобилен или фиксен телефон

 

Системот на куќна автоматика Паметна куќа може далечински да се управува и преку мобилен или фиксен телефон, од било која локација која што е телефонски мрежно покриена (GSM или фиксна телефонија)


Функцијата управување и контролирање на куќната автоматика со телефон најчесто се користи за контрола на клима, загревање бојлер, сауна, базен и други поголеми потрошувачи на кои им е потребно одредено време да ја достигнат потребната температура и да ја “подготват” куќата за доаѓањето на станарите. Оваа функција на куќна автоматика го иницираше развојот на овој концепт, кога пред дваесет години се развија првите системи чија што задача беше да далечински го уклучат греењето во планинските викенд куќи на Алпите. Со тоа се постигна да викендашите со помош на телефон го уклучат греењето во викенд-куќите еден ден непосредно ред поаѓање на пат, за да куќата ги “дочека” загреана. Оваа функција исто така ни овозможува да оствариме значајни заштеди во потршувачката на енергија.
Едноставна процедура за управување со телефонот е следната
На телефонското бирање ќе се јави телефонска централа и контролна конзола SC9000 и ке јави потреба од внесување на Пин код од четири цифри
Централата потврдува дека внесениот Пин код е исправен.
На тастатурата од телефонот бираме дреса (1-256) на кој што ни е апаратот кој што го уклучуваме и притискаме тастер*.
Централата потврдува дека бираниот апарат е уклучен.За исклучување на апаратот ја бираме адресата и притискаме тастер#.
Централата потврдува дека апаратот е исклучен.

 
  Принт
   
 
     
Design by MediaDotCom