web stats
 
 
     
 
 

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

Куќата е Паметна затоа што се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животниот стил на сопствениците ...
                                             

 
 
   

X10 приемници

 

X10 приемниците се извршни елементи на системот на куќна автоматика ПАМЕТНА КУЌА, и имаат задача да контролираат поеднинечни уреди да уклучуваат исклучуваат и димуваат.


Управувачкиот дигитален сигнал по X10 протоколот, преку постоечката инсталација доаѓа до извршните елементи, кој се наоѓаат пред уредите кој ги контролираат, во дозните на прекидачот или штекерот, разводните табли на дин шини или во спуштените плафони.Освен по местото на, уградување X10 приемниците се разликуваат по димензиите, на максималната снага и врста на уредите кој ги контролираат.

X10 приемници кој ги коистиме во системот се:
• Микромодули LW12 и AW12
• Mодул за контрола на ролетни, тенди и завеси SW10
• Универзален модул UM 7206E

 
    

Во зависност од снагата и врстата на уредот користиме:

 

SW10 Mодул за контрола на ролетни, тенди и завеси
X10 приемници, X10, мармитек, паметна куќа, X10 протокол, микромодули, LW12, AW12, ролетни, , тенди, UM 7206E

 
 

SS13 зиден далечински управувач
универзален далечински управувач, далечински, мармитек, EASYTOUCH35, KR22, KR21 i SS13,

   
     
  Принт
   
 
     
Design by MediaDotCom